Öz Ankara Sanayi Sitesi 1434 Sk. No:31 İvedik Organize Sanayi Ostim-ANKARA